Biến Tần Delta

Biến tần Delta VFD-E,VFD-EL,VFD-B,VFD-M,C2000,CP2000,CH2000,CT2000 (65 Sản phẩm)

VFD25AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 11 Kw 380Vac
 • Kích thước nhỏ gọn rông 130 x cao 250 mm
Mua hàng

VFD17AMS43ANSAA

0 ₫

 • Biến tần Ms300 7.5kw 380Vac
 • Kích thước W109 x H207 x D154
Mua hàng

VFD13AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 5.5kw 380V
 • Kích thước W109x H207 x D154
Mua hàng

VFD9A0MS43ANSAA

0 ₫

Công suất 3.7kw 380v

Kích thước W87x H157 x D152

Mua hàng

VFD5A5MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 2.2 kw, 380 vac
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD4A2MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 1.5kw 380 Vac
 • Kích thước W72x H142 x D143
Mua hàng

VFD2A7MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,75 kw 380 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D143
Mua hàng

VFD11AMS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 2.2 kw vào 1 ra 3 pha 220v
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD7A5MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 1.5 kw vào 1 ra 3 pha 220 V
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD4A8MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,75 kw, 220 V
 • Kích thước W72x H142 x D143
Mua hàng

VFD2A8MS21ANSAA

0 ₫

 • Biến tần 0,4 kw 1 pha 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D125
Mua hàng

VFD1A6MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,4 kw, 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D96
Mua hàng

Biến tần Delta công suất 0,75kw 380V

0 ₫

Biến tần Delta công suất 0,75kw vào 3 pha 380v ra 380v

Mua hàng

Biến tần Delta 1.5kw 220 V

0 ₫

 • VFD015EL21A,VFD015E21A
 • VFD015M21A,VFD015CP43A,VFD015CP43B
 • VFD015B43A,VFD015C21A
Mua hàng
- 6%

Biến tần Delta công suất 0.75kw 220v

85 ₫

90 ₫

 • VFD007EL21A,VFD007E21A
 • VFD007B21A
 • VFD007M21A
Mua hàng