Đồng Hồ Đo Điện Năng
HOT

DPM-D520I

0 ₫

  • Đồng hồ đo đa năng,đo nhiều thông số
  • Tích hợp truyền thông RS485/ Mobus
  • DPM-D520 được gá trên Din-rail
Mua hàng
HOT

DPM-C530

0 ₫

  • Power meter Delta
  • Tích hợp truyền thông Rs485
  • Độ chính xác cao
Mua hàng