Sản phẩm theo model

ASD-A2-0743-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 750W 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-7523-M

0 ₫

 • Servo Delta ASDA-A2 7.5 KW,3 pha 220v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-5523-M

0 ₫

 • Servo Delta ASDA-A2 5.5 KW,3 pha 220v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-4523-M

0 ₫

 • Servo Delta ASDA-A2 4.5 KW,3 pha 220v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-3023-M

0 ₫

 • Servo Delta ASDA-A2 3 KW,3 pha 220v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-2023-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta ASDA-A2 2 KW
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-1521-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta ASDA-A2 1.5 KW
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-1021-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta ASDA-A2 1 KW
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-0721-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta ASDA-A2 750W
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-0421-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta ASDA-A2 400W
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A3-0721-M

0 ₫

 • Driver Servo công suất 0.75kw,1 pha 220
 • Kích thước nhỏ gọn,nhiều tính năng mới
Mua hàng

ASD-A3-0421-M

0 ₫

 • Driver Servo công suất 0.4kw,1 pha 220
 • Kích thước nhỏ gọn,nhiều tính năng mới
Mua hàng

ASD-B2-3023-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 3 KW 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác tốc độ,momen,vị trí
Mua hàng

ASD-B2-2023-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 2 KW 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác tốc độ,momen,vị trí
Mua hàng

ASD-B2-1521-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 1.5 KW 220 V
 • Điều khiển chính xác tốc độ,momen,vị trí
Mua hàng

ASD-B2-1021-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 1KW 220 V
 • Điều khiển chính xác tốc độ,momen,vị trí
Mua hàng

ASD-B2-0721-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 0.7kw, 1 pha 220 Vac
 • Điều khiển tốc độ,vị trí,momen
Mua hàng

ASD-B2-0421-B

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo ASDA-B2, 0.4kw, 1 pha 220 Vac
 • Điều khiển tốc độ,vị trí,momen
Mua hàng

ECM-B3M-F21830RS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 3kw, Không phanh,1500 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-F21830SS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 3kw, có phanh,1500 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21320SS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 2kw, có phanh,2000 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21320RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 Công suất 2 kw, 3 pha 220
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21315RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 1.5kw, không phanh
 • Độ phân giải cao lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21315SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo 1.5kw, có phanh
 • Độ phân giải cao lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-C20604SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 400W,có phanh
 • Độ phân giải lên đến 24bit
Mua hàng