Sản phẩm theo model

ECM-B3M-C20604RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 400W,không phanh
 • Độ phân giải lên đến 24bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21310SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 công suất 1kw có phanh
 • Độ phân giải encoder lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21310RS1

0 ₫

 • Motor Servo B3 Công suất 1kw
 • Độ phân giải cao lên đến 20 bit
Mua hàng

ECM-B3M-C20807SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo 750w,
 • Độ phân giải Encoder cao 24bit
 • Tốc độ max lên đến 6000
Mua hàng

ECM-B3M-C20807RS1

0 ₫

 • Độ phân giải cao 24bit
 • Tốc độ max lên đến 6000
 • Kích thước nhỏ gọn
Mua hàng

ASD-B3-1021-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp điều khiển EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0721-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp truyền thông EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0721-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp Canopen
Mua hàng

ASD-B3-0421-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4 kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
 • Tích hợp mạng EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0421-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4 kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
 • Tích hợp mạng Canopen
Mua hàng

ASD-B3-3023-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp điều khiển qua mạng CanOpen
Mua hàng

ASD-B3-3023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-2023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  2 Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1521-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1.5 Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1021-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0721-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0421-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
Mua hàng

VFD1600C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 160 kw(215HP)
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD1320C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 132 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD1100C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 110 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD900C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 90 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD750C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 75 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD550C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 55 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD450C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 45 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD370C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 37 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng