Biến tần C2000 Plus

VFD1600C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 160 kw(215HP)
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD1100C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 110 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD900C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 90 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD750C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 75 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD550C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 55 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD450C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 45 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD370C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 37 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD300C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 30 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD220C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 22 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD185C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 18.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD150C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 15 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD110C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 11 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD075C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 7.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD055C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 5.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD037C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000 plus thế hệ mới
 • Công suất 3.7 kw, 380v
 • Ứng dụng cho tải năng
Mua hàng