Biến tần MS300

VFD4A8MS23ANSAA

0 ₫

 • Công suất 750W 3 pha 220V
 • Kích thước W68 x H 128 x D 143
Mua hàng

VFD2A8MS23ANSAA

0 ₫

 

 • Công suất 400 W, 3 Pha 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D110
Mua hàng

VFD45AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 22kw 380Vac
 • Kích thước W175 X H300 X D192
Mua hàng

VFD38AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 18.5 kw,380Vac
 • Kích thước W175 x H300 x D192
Mua hàng

VFD32AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 15 kw 380V
 • Kích thước W130 x H250 x D185
Mua hàng

VFD25AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 11 Kw 380Vac
 • Kích thước nhỏ gọn rông 130 x cao 250 mm
Mua hàng

VFD17AMS43ANSAA

0 ₫

 • Biến tần Ms300 7.5kw 380Vac
 • Kích thước W109 x H207 x D154
Mua hàng

VFD13AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 5.5kw 380V
 • Kích thước W109x H207 x D154
Mua hàng

VFD9A0MS43ANSAA

0 ₫

Công suất 3.7kw 380v

Kích thước W87x H157 x D152

Mua hàng

VFD5A5MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 2.2 kw, 380 vac
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD4A2MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 1.5kw 380 Vac
 • Kích thước W72x H142 x D143
Mua hàng

VFD2A7MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,75 kw 380 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D143
Mua hàng

VFD11AMS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 2.2 kw vào 1 ra 3 pha 220v
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD7A5MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 1.5 kw vào 1 ra 3 pha 220 V
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng

VFD4A8MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,75 kw, 220 V
 • Kích thước W72x H142 x D143
Mua hàng

VFD2A8MS21ANSAA

0 ₫

 • Biến tần 0,4 kw 1 pha 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D125
Mua hàng

VFD1A6MS21ANSAA

0 ₫

 • Công suất 0,4 kw, 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D96
Mua hàng