Servo ASDA-A2

ECMA-E11315RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw Không phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng

ECMA-E11315SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw Có phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng

ECMA-C11010SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw Có phanh,Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng

ECMA-C11010RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1kw Có phanh,Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng

ECMA-C10807SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 750w Có phanh,Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng

ECMA-C10807RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng

ASD-A2R-1F43-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 15 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2R-1B43-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 11 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-7543-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 5.5 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-5543-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 5.5 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-4543-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 3 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-3043-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 2 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-2043-M

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 2 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng

ASD-A2-1543-M-L-E-U

0 ₫

 • Driver Servo Delta ASDA-A2 1.5 kW 380 v
 • Điều khiển chính xác vị trí,momen,tốc độ
Mua hàng