Servo ASDA-B3

ECM-B3M-F21830RS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 3kw, Không phanh,1500 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-F21830SS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 3kw, có phanh,1500 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21320SS1

0 ₫

 • Động cơ AC Servo 2kw, có phanh,2000 v/p
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21320RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 Công suất 2 kw, 3 pha 220
 • Độ phân giải cao 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21315RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 1.5kw, không phanh
 • Độ phân giải cao lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21315SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo 1.5kw, có phanh
 • Độ phân giải cao lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-C20604SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 400W,có phanh
 • Độ phân giải lên đến 24bit
Mua hàng

ECM-B3M-C20604RS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 400W,không phanh
 • Độ phân giải lên đến 24bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21310SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo B3 công suất 1kw có phanh
 • Độ phân giải encoder lên đến 24 bit
Mua hàng

ECM-B3M-E21310RS1

0 ₫

 • Motor Servo B3 Công suất 1kw
 • Độ phân giải cao lên đến 20 bit
Mua hàng

ECM-B3M-C20807SS1

0 ₫

 • Động cơ Servo 750w,
 • Độ phân giải Encoder cao 24bit
 • Tốc độ max lên đến 6000
Mua hàng

ECM-B3M-C20807RS1

0 ₫

 • Độ phân giải cao 24bit
 • Tốc độ max lên đến 6000
 • Kích thước nhỏ gọn
Mua hàng

ASD-B3-1021-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp điều khiển EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0721-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp truyền thông EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0721-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp Canopen
Mua hàng

ASD-B3-0421-E

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4 kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
 • Tích hợp mạng EtherCat
Mua hàng

ASD-B3-0421-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4 kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
 • Tích hợp mạng Canopen
Mua hàng

ASD-B3-3023-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp điều khiển qua mạng CanOpen
Mua hàng

ASD-B3-3023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-2023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  2 Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1521-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1.5 Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1021-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0721-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0421-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
Mua hàng