Biến tần Delta

ECMA-L11845RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11845SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11830SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11830RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-K11320ES

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11320SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11315RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11315SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1.5 kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11310SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw có phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-K11310ES

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw không phanh,Tốc độ 2,000 v/p
Mua hàng

ECMA-J11010RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 1 kw không phanh,Tốc độ 3,000 v/p
Mua hàng
HOT

PLC Delta DVP-ES3

0 ₫

 • PLC ES3 đời mới,tốc độ vượt trội
 • Tích hợp 2 cổng RS485,1 cổng Ethernet,1 cổng Canopen
Mua hàng

ECMA-J10807SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 0.75 kw có phanh,Tốc độ 3,000 v/p
Mua hàng

ECMA-J10807RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 0.75 kw không phanh,Tốc độ 3,000 V/p
Mua hàng

ECMA-F11875R3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-F11875S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw Có phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-F11855S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw Có phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-F11855R3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw Không phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-F11845SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw Không phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-F11845RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw Không phanh,Tốc độ 1,500 V/p
Mua hàng

ECMA-E11830SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw Không phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng

ECMA-E11830RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 3 kw Không phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng
HOT

Biến tần Frecon FR150A

0 ₫

 • Thiết kế nhỏ gọn,nâng cấp lên từ FR150
 • Công suất từ 0.2~ 4 kw
Mua hàng

ECMA-E11320SS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2 kw có phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng

ECMA-E11320RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 220V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 2 kw Không phanh,Tốc độ 2,000 V/p
Mua hàng