Biến tần Delta

ASD-B3-3023-M

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
 • Tích hợp điều khiển qua mạng CanOpen
Mua hàng

ASD-B3-3023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta 3Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-2023-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  2 Kw 3 pha 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1521-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1.5 Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-1021-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  1Kw 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0721-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo Delta  750w 220 V
 • Điều khiển chính xác momen,tốc độ,vị trí
Mua hàng

ASD-B3-0421-L

0 ₫

 • Bộ điều khiển Servo 0.4kw 1 pha 220
 • Điều khiển chính xác Momen,vị trí,tốc độ
Mua hàng

VFD1600C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 160 kw(215HP)
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD1320C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 132 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD1100C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 110 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD900C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 90 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD750C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 75 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD550C43A-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 55 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD450C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 45 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD370C43S-00

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 37 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD300C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 30 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD220C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 22 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD185C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 18.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC 10K và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD150C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 15 kw
 • Điều khiển được cả động cơ AC Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD110C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 11 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD075C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 7.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD055C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000+ công suất 5.5 kw
 • Điều khiển được cả động cơ Servo
 • Tích hợp PLC và nhiều tính năng mới
Mua hàng

VFD037C43A-21

0 ₫

 • Biến tần C2000 plus thế hệ mới
 • Công suất 3.7 kw, 380v
 • Ứng dụng cho tải năng
Mua hàng

DOP-107DV

0 ₫

 • Dòng DOP-100 7 inch
 • Tích hợp 1 cổng Ethernet + 1 cổng Com
 • Giá cạnh tranh
Mua hàng

DVP50MC11T

0 ₫

 • PLC điều khiển chuyển động tốc độ cao với 16 in/8 out
 • Thông qua mạng truyền thông EtherCat với tốc độ 100Mbp
Mua hàng