Biến tần Delta

VFD1100C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000 tải nặng
 • Công suất 110kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD900C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000 tải nặng
 • Công suất 90kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD750C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000 tải nặng
 • Công suất 75kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD550C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000 tải nặng
 • Công suất 55 kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD450C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000
 • Công suất 45kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD370C43A

0 ₫

 • Biến tần Delta C2000
 • Công suất 37kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD300C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải nặng
 • Công suất 30 Kw
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD220C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải nặng
 • Công suất 22 Kw
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD185C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải năng
 • Công suất 18.5kw 380Vac
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD150C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải năng
 • Công suất 15kw 380Vac
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD110C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải năng
 • Công suất 11 kw
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD075C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải năng
 • Công suất 7.5 kw
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD055C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải nặng
 • Công suất 5.5kw 380v
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD037C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải nặng
 • Công suất 3.7kw 380V
 • Hàng có sẵn
Mua hàng

VFD022C43A

0 ₫

 • Biến tần tải nặng C2000
 • Công suất 2.2kw 380V
 • Có sẵn hàng
Mua hàng

VFD015C43A

0 ₫

 • Biến tần C2000 tải nặng,tích hợp PLC
 • Công suất 0.75 kw 380V
Mua hàng

DVP28SS211T

0 ₫

 • Dòng PLC Slim kinh tế,nhỏ gọn
 • 16 DI/ 12 DO, Tích hợp RS485,RS232
Mua hàng

VFD45AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 22kw 380Vac
 • Kích thước W175 X H300 X D192
Mua hàng

VFD38AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 18.5 kw,380Vac
 • Kích thước W175 x H300 x D192
Mua hàng

VFD32AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 15 kw 380V
 • Kích thước W130 x H250 x D185
Mua hàng

VFD25AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 11 Kw 380Vac
 • Kích thước nhỏ gọn rông 130 x cao 250 mm
Mua hàng

VFD17AMS43ANSAA

0 ₫

 • Biến tần Ms300 7.5kw 380Vac
 • Kích thước W109 x H207 x D154
Mua hàng

VFD13AMS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 5.5kw 380V
 • Kích thước W109x H207 x D154
Mua hàng

VFD9A0MS43ANSAA

0 ₫

Công suất 3.7kw 380v

Kích thước W87x H157 x D152

Mua hàng

VFD5A5MS43ANSAA

0 ₫

 • Công suất 2.2 kw, 380 vac
 • Kích thước W87x H157 x D152
Mua hàng