Từ khóa tìm kiếm: hệ thống HVAC

Hiển thị

15:58 - 24/09/2019

Thiết Bị Delta trong hệ thống HVAC

Việc đưa Thiết bị tự đông hóa Delta như biến tần,plc, màn hình hiển thị HMI...vào hệ thống HVAC giúp tiết kiệm năng...