Thông Tin Tuyển Dụng

Thông Tin Tuyển Dụng

21:09 - 13/09/2018

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí sau

1 - Kỹ Sư Kinh Doanh - SL 4 người

2- Kỹ Sư Dự Án - SL 3 người

Làm việc giờ hành chính tại Hà Nội và TPHCM