Sản phẩm theo model

VFD075M43A

0 ₫

Biến tần VFD-M
Công suất  7.5kw 460V 3 phase

Mua hàng

VFD055M43A

0 ₫

Biến tần VFD-M
CS 5.7kw 460V 3 phase

Mua hàng

VFD037M43A

0 ₫

Biến tần VFD-M
CS 3.7kw 460V 3 phase

Mua hàng

VFD022M43B

0 ₫

 • Biến tần VFD-M
 • CS 2.2kw 460V 3 phase
Mua hàng

VFD015M43B

0 ₫

 • Biến tần VFD-M
 • CS 1.5kw 460V 3 phase
Mua hàng

VFD007M43B

0 ₫

 • Biến tần VFD-M
 • CS 0.75kw 460V 3 phase
Mua hàng

VFD022M21A

0 ₫

Biến tần VFD-M 2.2Kw
Điện áp 230V 1/3 phase

Mua hàng

VFD015M21A

0 ₫

 • Biến tần VFD-M 1.5Kw
 • Điện áp 230V 1/3 phase
Mua hàng

VFD4A8MS23ANSAA

0 ₫

 • Công suất 750W 3 pha 220V
 • Kích thước W68 x H 128 x D 143
Mua hàng

VFD2A8MS23ANSAA

0 ₫

 

 • Công suất 400 W, 3 Pha 220 Vac
 • Kích thước W68x H128 x D110
Mua hàng

VFD007M21A

0 ₫

 • Biến tần VFD-M 750 w
 • Điện áp 230V 1/3 phase
Mua hàng

VFD004M21A

0 ₫

 • Biến tần VFD-M 400 w
 • Điện áp 230V 1/3 phase

 

Mua hàng

DVP80EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 40 in/ 40 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP64EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 32 in/ 32 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP48EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 24 in/ 24 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao
Mua hàng

DVP40EH00T3

0 ₫

 • PLC EH3 cao cấp,bảo mật cao
 • 24 in/ 16 out transistor NPN
 • Điều khiển chuyển động tốc độ cao

 

Mua hàng

DVP32EH00T3

0 ₫

 • Dòng PLC EH3 cao cấp
 • 16 ngõ vào, 16 ngõ ra transistor
 • Truyền thông Rs485,RS232
Mua hàng

ECMA-L1221FRS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 15 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L1221BR3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 11 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875R3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875P3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11875S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 7.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11855S3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw có phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11855P3

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 5.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng

ECMA-L11845RS

0 ₫

 • Động cơ Servo dòng A2, 380V
 • Độ phân giải cao 20bit
 • Công suất 4.5 kw không phanh,Tốc độ 1,500 v/p
Mua hàng