Module phát xung DVP01PU-H2 01PU

Module phát xung DVP01PU-H2

  • Module mở rộng cho PLC EH2,EH3,DVP-20PM
  • Phát xung đơn trục 200 khz

Module phát xung DVP01PU-H2 Delta

DVP01PU-H2 là module phát xung đơn trục, tốc độ lên đến 200 Khz. lắp mở rộng cho PLC Delta EH2 Hoặc Plc Delta EH3 hoặc DVP20PM

Được dùng chủ yếu để điều khiển tốc độ hoặc vị trí cho động cơ bước hoặc động cơ Servo. Xung đầu ra tối đa lên đến 200 Khz

DVP01PU-H2 được tích hơp với nhiều chế độ kiểm soát thông qua các lệnh From/to trong PLC EH2,dữ liệu trong DVP01PU-H2 có thể được đọc hoặc ghi.Có 54 thanh ghi điều khiển 16bit (Cr) trong DVP01PU-H2

dvp01pu-h2 dvp01pu-s

Link Tài liệu PLC Delta