Module Mở Rộng PLC Delta DVP-ES2 DVP-EX2

Module Mở Rộng PLC Delta DVP-ES2 DVP-EX2

 • Module mở rộng vào ra số ( digital)
 • Module mở rộng vào ra tương tự ( analog)
 • Các module mở rộng đặc biệt 

Module mở rộng cho PLC Delta dòng DVP-ES2 DVP20EX2 DVP16ES2,DVP24ES2,DVP32ES2,VFD40ES2,DVP60ES2), 

>Tham khảo thêm tại : http://bientandailoan.com/

Module mở rộng ngõ vào số cho PLC Delta dòng DVP-ES2/EX2 ( Digital Input)

 • Module mở rộng 08 ngõ vào số : DVP08XM211N

 • Module mở rộng 16 ngõ vào số : DVP16XM211N

Module mở rộng ngõ ra số cho dòng PLC Delta dòng DVP-ES2/EX2 

 • Module mở rộng 08 ngõ ra : DVP08XN211R/T

 • Module mở rộng 16 ngõ ra : DVP16XN211R/T

 • Module mở rộng 24 ngõ ra : DVP24XN211R/T

Module mở rộng cả ngõ vào/ ra số cho dòng PLC Delta dòng DVP-ES2/EX2 

 • Module mở rộng 4 vào 4 ra số : DVP08XP211R/T
 • Module mở rộng 8 vào 8 ra số : DVP16XP211R/T
 • Module mở rộng 16 vào 8 ra số : DVP24XP211R/T
 • Module mở rộng 16 vào 16 ra số :DVP32XP211R/T

module-delta1

Module mở rộng ngõ vào ra tương tự analog

 • Module mở rộng 4 ngõ vào analog : DVP04AD-E2
 • Module mở rộng 04 ngõ ra analog : DVP04DA-E2
 • Module mở rộng 02 ngõ ra analog : DVP02DA-E2
 • Module mở rộng 04 ngõ vào/ 02 ngõ ra analog : DVP06XA-E2

Các module mở rộng đăc biệt cho dòng PLC Delta DVP-ES2/EX2 

 • Module mở rộng 4 kênh nhiệt độ, can nhiệt Pt100 : DVP04PT-E2
 • Module mở rộng 4 kênh nhiệt độ, sử dụng can nhiệt TC như K,S,J,B,R....: DVP04TC-E2

Tài liệu PLC Delta dòng DVP-ES2/EX2